Prezenty, bonusy i vouchery dla pracowników. Co jeśli każdy dostaje to samo?

Prezenty, bonusy i vouchery dla pracowników. Co jeśli każdy dostaje to samo?

Te świadczenia będą dla pracowników przychodem do opodatkowania i ozusowania, więc najlepiej zrobić to ze środków obrotowych w tej akurat sytuacji. Dlaczego finansowanie z ZFSS nie przyniesie żadnej optymalizacji w tej materii? Oto wyjaśnienie.

Finansując te prezenty kwestia odliczenia VAT przy zakupie zależy od pewności podatnika co do uzasadnienia związku wydatków z prowadzoną działalnością. Co do naliczenia VAT należnego od tych zakupów – fakt ewidencjonowania obdarowanych może przynieść korzyść, bo są dwa rodzaje prezentów: jeden z nich jest dostawą w rozumieniu usług, a drugi nie (np. voucher).

Nieodpłatne przekazanie prezentu będzie podlegać opodatkowaniu VAT w przypadku:

– prezentów o wartości przekraczającej 100 zł;
– prezentów o wartości powyżej 10 zł, ale nieprzekraczającej 100 zł, gdy nie jest prowadzona ewidencja osób obdarowanych.

Z tego wynika, że nie będzie trzeba naliczać podatku VAT od prezentów do 100 zł na osobę, o ile prowadzona jest ewidencja. Z drugiej strony z tego samego powodu trzeba naliczyć ZUS i podatek, bo wiadomo, kto uzyskał przychód.

Co do przekazania voucherów: nie jest traktowane na równi z dostawą towarów, czyli jest to kolejny powód, by VAT-u nie naliczać. Przepisy w zakresie podatku od towarów i usług nie definiują wprost pojęcia „bon” lub „voucher”, ale należy zaznaczyć, że sam bon lub voucher stanowi dokument uprawniający do nabycia określonego świadczenia: wskazanego towaru lub korzystania z usługi. Oznacza to że voucher nie mieści się w definicji towaru określonej w przepisach. Spełnia funkcję środka płatniczego uprawniającego do zapłaty za określone towary lub usługi oferowane przez sprzedawcę, stanowiąc jedynie rodzaj pieniądza upoważniającego do odbioru świadczenia, do zakupu określonych towarów czy usług.

Wniosek: czynności odpłatnego przekazania voucherów nabywcom nie można utożsamiać z świadczeniem usług/dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dlaczego nie ma uzasadnienia finansowania tych prezentów z ZFSS?

Obdarowywanie takimi samymi prezentami pracowników bez względu na sytuację materialną nie będzie działalnością socjalną w rozumieniu ZFSS. Jego kluczowe kryterium – socjalne, nie jest przestrzegane, gdy pracodawca finansuje prezenty bez względu na sytuację finansową pracowników. Jeśli jednak sfinansujemy z ZFSS z konsekwencją ozusowania i opodatkowania i tak nie odliczymy vat, a przy innym źródle finansowania jest szansa, że jednak tego nie zakwestionują – zależy to od uzasadnienia, ale jest.

W ustawie o VAT nie ma zamieszczonych informacji związanych z ZFSS, oznacza to, że ta instytucja nie podlega pod regulacje tego aktu prawnego. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.31.2017.1.MD. Oznacza to, że prezenty sfinansowane z ZFŚS nie dają prawa do odliczenia VAT-u.

Jednocześnie przy finansowaniu z ZFSS pracodawca nie uzna za koszt uzyskania przychodu wydatków na zakup prezentów sfinansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W zakresie kosztów uzyskania przychodów dla pracodawcy z pomocą i podpowiedzią przychodzi np. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB6/4510-52/15-2/AK z 1 czerwca 2015 r. który przyznał, że w ramach wydatków ponoszonych na rzecz pracownika wymienia się nie tylko „standardowe wydatki”, ale także ponoszone na określone świadczenia i stosowne zachowania, które wynikają z obecnego lub uprzedniego stosunku pracy.
Wspomniane wydatki ponoszone na rzecz pracowników mają na celu wprowadzenie dobrej atmosfery w firmie, a także wpływają na poprawę relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Takie zachowanie pracodawcy jest wyrazem szacunku dla pracownika, co przekłada się na większe zaangażowanie w wykonywaną pracę. W związku z tym wydatki te mają pośredni związek z osiąganiem przychodów i mogą być zaliczane do kosztów podatkowych. Czyli szansa na koszty uzyskania w kontekście podatku dochodowego także jest – kwestia właściwego uzasadnienia
Oczywiście w założeniu że pokrywane są ze środków obrotowych a nie z ZFSS.

Jeżeli spodobał Ci się tekst – przeczytaj pozostałe części naszego Poradnika!