Terminy dla spółek z o.o. – Sprawozdanie Finansowe 2018

Terminy dla spółek z o.o. – Sprawozdanie Finansowe 2018

Sprawozdanie finansowe należało sporządzić w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli rok obrotowy i rok kalendarzowy są tożsame, termin przypada 31 marca. Po sporządzeniu sprawozdania należy je udostępnić organom odpowiedzialnym w przedsiębiorstwie za jego zatwierdzenie.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 sporządzone do 31 marca 2019 jest wewnętrznym sprawozdaniem, które może zostać zmienione, jeśli po tej dacie zostaną ujawnione ważne informacje. Ważne jest, by było przesłane w odpowiednim terminie i formie.
– w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone,

– w ciągu 15 dni od zatwierdzenia e-sprawozdania finansowego (a więc najpóźniej 15 lipca 2019 r.) podmioty wpisane do KRS muszą złożyć to sprawozdanie elektronicznie do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) w KRS (za pośrednictwem systemu eKRS).

KRS przekaże je szefowi KAS, dlatego podatnicy CIT wpisani do KRS nie składają sami tych sprawozdań do urzędu skarbowego.
Do sprawozdania finansowego składanego do RDF trzeba dołączyć:
– sprawozdanie z działalności jednostki (to obowiązek spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółdzielni i innych podmiotów wskazanych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości),
– uchwałę organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe (np. uchwała zgromadzenia wspólników),
– uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,

– sprawozdanie biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu).

Przeczytaj nasz poprzedni artykuł: Biuro rachunkowe w Gdańsku – jakie wybrać?