Czy można wypłacić nagrodę jubileuszową pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym?

Czy można wypłacić nagrodę jubileuszową pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym?

Jeśli pracownica nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na urlopie wychowawczym, wypłata nagrody powinna nastąpić dopiero w dniu powrotu pracownicy do pracy z urlopu wychowawczego (art. 1865 Kodeksu pracy). Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 19 sierpnia 1992 r. (I PZP 49/92).

W sytuacji zignorowania stanu prawnego i wypłaty podczas urlopu tego szczególnego świadczenia w razie podważenia – kontrola uzna te wypłatę za świadczenie o innym charakterze z koniecznością naliczenia składek ZUS i odsetek wstecz. Ponieważ wypłata nastąpi z winy pracodawcy, pracownik nie ma obowiązku zwracania nadpłaty a Pracodawca ZUS będzie musiał zapłacić. Dodatkowo w tej sytuacji poniesienia pełnego obciążenia składkami u pracownika pojawi się przychód z nieodpłatnego świadczenia w wysokości nie potrąconych od wynagrodzenia składek ZUS