FAQ

Pytanie: Czy można wypłacić nagrodę jubileuszową pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym ?

Odpowiedź: Jeśli pracownica nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na urlopie wychowawczym, wypłata nagrody powinna nastąpić dopiero w dniu powrotu pracownicy do pracy z urlopu wychowawczego (art. 1865 Kodeksu pracy). Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 19 sierpnia 1992 r. (I PZP 49/92).

W sytuacji zignorowania stanu prawnego i wypłaty podczas urlopu tego szczególnego świadczenia w razie podważenia – kontrola uzna te wypłatę za świadczenie o innym charakterze z koniecznością naliczenia składek ZUS i odsetek wstecz. Ponieważ wypłata nastąpi z winy pracodawcy, pracownik nie ma obowiązku zwracania nadpłaty a Pracodawca ZUS będzie musiał zapłacić. Dodatkowo w tej sytuacji poniesienia pełnego obciążenia składkami u pracownika pojawi się przychód z nieodpłatnego świadczenia w wysokości nie potrąconych od wynagrodzenia składek ZUS