Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

W związku z realizacją obowiązku ustawowego  i dbałością o  komfort i bezpieczeństwo naszych klientów przedstawiamy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania  danych osobowych w AS Biuro Rachunkowe i Ośrodek Szkolenia Iwona Błoniarczyk-Stencel.

Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych będzie AS Biuro Rachunkowe i Ośrodek Szkolenia Iwona Błoniarczyk- Stencel z siedzibą w Gdańsku 80-252, ul. Jaśkowa Dolina 8/3A, NIP: 958-030-59-78, REGON: 192906817.

Państwa dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) i polską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej i dla zwiększenia ich bezpieczeństwa posiadamy certyfikat SSL zapewniający poufność transmisji danych przesyłanych przez internet.

Poniższa polityka prywatności określa w jaki sposób możemy korzystać z Państwa danych osobowych.

Za „Dane osobowe” uważa się wszelkie informacje za pomocą których możecie Państwo przy niewielkim nakładzie kosztów, czasu i działań zostać zidentyfikowani. Zwracamy się do „Państwa” jako do każdego indywidualnego użytkownika naszej strony internetowej.


Kiedy zbieramy dane?

Możemy zbierać Państwa dane osobowe gdy, będąc na naszej stronie internetowej, korzystają Państwo z formularza kontaktowego lub wysyłają e-maila za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zbieramy również automatycznie informacje o odwiedzających nasze strony internetowe, jak to opisano poniżej w sekcjach zatytułowanej „Ciasteczka (Cookies)”, „Google Analytics„ i „Logi serwera”

Co robimy z Państwa danymi osobowymi?

Kiedy podają nam Państwo dane osobowe, wykorzystujemy je w następujących celach:
– przygotowania i wykonania zawartej z Państwem umowy,(art. 6 ust 1 lit B RODO),
– umożliwienia kontaktu a w szczególności Państwa zapytań, zgłoszeń uwag i problemów.

Aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny oraz nasz prawnie uzasadniony cel, Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu:
– realizacji obowiązku prawnego (przechowywanie umów, faktur, ksiąg rachunkowych),
– zapobiegania przestępstwom i zapobiegania korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób, w szczególności niezgodny z prawem,
– dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, w tym: windykacja należności, postępowania sądowe, postępowania mandatowe,
– wypełniania postanowień sądów, prawa, policji i innych organów państwowych.

Na dane osobowe przetwarzane w powyższych celach nie musicie Państwo wyrażać zgody.

Dodatkowo, za państwa dobrowolną zgodą przetwarzamy dane osobowe w celu:

– administrowania stroną internetową,
– zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www, przy korzystaniu z Google Analytics.

Państwa dane mogą być przekazane:

wyłącznie w celu wykonywania umowy dla Państwa – naszym zaufanym partnerom, firmom działającym na nasze zlecenie, dostawcom IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, z którymi zawarto stosowne umowy dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych
podmiotom uprawnionym do ich uzyskania w tym urzędom państwowym, organom ścigania, sądom w razie żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Pozyskiwanie danych zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzonych danych ze stron www, przy korzystaniu Google Analytics opisano poniżej w sekcji zatytułowanej „Ciasteczka (Cookies)”, „Google Analytics”.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres wykonywania umów i zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych i rachunkowych. W szczególnych przypadkach powyższe dane przetwarzamy do dnia uwzględnienia państwa sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

Państwa dane mogą być otrzymane:

– bezpośrednio od Państwa,
– od Państwa pracodawcy, pracownika, współpracownika lub innej osoby z którą Państwo współpracujecie, bądź którą dobrowolnie upoważniliście – do przekazania nam danych osobowych w celu ewentualnej realizacji umowy, wstępnego zapoznania się z ofertą, uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych przez nas usług.

Poufność przekazywanych do nas danych osobowych

Nie ujawniamy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania, w szczególności nie sprzedajemy ich i nie wymieniamy się w celach marketingowych.

Zakres geograficzny w obrębie którego mogą być przekazywane Państwa dane osobowe

Biorąc pod uwagę, że Internet jest środowiskiem globalnym ogólnie dostępnym, posługiwanie się nim dla celu realizacji umowy co jest związane z przekazaniem i przetwarzania danych osobowych stron umowy – z konieczności wiąże się z zapewnieniem jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych (jak w przypadku przepisów prawnych obowiązujących wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Zapewnimy ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności wszędzie tam, gdzie dane te są przez nas przetwarzane.

Ciasteczka (Cookies)

“Ciasteczka” (znane również jako „ciasteczka http”, „ciasteczka sieciowe” lub „ciasteczka przeglądarki”) są małymi porcjami danych, które zostają zachowywane w plikach tekstowych na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo pewne strony internetowe. Ich typowym celem jest umożliwienie stronom internetowym zapamiętania konkretnych działań, jakie wykonywali Państwo w przeszłości. Na przykład, „ciasteczka” mogą śledzić, kiedy logowali się Państwo na stronie internetowej, kiedy odwiedzili Państwo określone strony internetowe lub kliknęli pewne przyciski.
„Ciasteczka” mogą pozostawać w Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym przez różne okresy czasu. Niektóre pliki „ciasteczek” są „ciasteczkami sesyjnymi”, co oznacza, że istnieją tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka internetowa pozostaje uruchomiona i są automatycznie usuwane po jej zamknięciu. Inne pliki „ciasteczek” mają charakter „ciasteczek stałych”, co oznacza, że pozostają one również po zamknięciu Państwa przeglądarki i mogą być używane przez strony internetowe do rozpoznania Państwa komputera, gdy ponownie otworzą Państwo przeglądarkę i przystąpią do ponownego przeglądania zasobów Internetu.

„Ciasteczkami” posługujemy się z kilku powodów. Przykładowo, pozwalają nam one śledzić zainteresowania naszych użytkowników, co pozwala zwiększyć atrakcyjność naszej strony. Inne podmioty z kolei instalują „ciasteczka” na naszej stronie internetowej między innymi do celów analitycznych. Poniżej przedstawiamy rodzaje plików „ciasteczek” używanych na niniejszej stronie internetowej, i cele jakim służą:

Ten zewnętrzny plik ciasteczko Google Analytics służy do odróżniania poszczególnych sesji (odwiedzin). Plik cookie jest odnawiany każdorazowo po przesłaniu danych do Google Analytics._gat1 minutaTen zewnętrzny plik ciasteczko Google Analytics jest wykorzystywany przez Google Analytics do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Ten plik ciasteczko pomaga firmie AS Biuro Rachunkowe i Ośrodek Szkolenia Iwona Błoniarczyk-Stencel identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia._gac90 dniZawiera informacje związane z kampanią dla użytkownika.UA-46228092-52-Unikalny identyfikator usługi, przypisany do konta Analytics.

Czy „ciasteczka” są szkodliwe?

„Ciasteczka” nie mogą zaszkodzić Państwu ani Państwa komputerowi. Nie mogą zawierać wirusów, nie mogą instalować szkodliwego oprogramowania i nie mogą doprowadzić do uszkodzenia Państwa komputera w jakikolwiek sposób. Nie używamy „ciasteczek” do przechowywania jakichkolwiek informacji wrażliwych, takich jak nazwisko i imię, adres lub dane kontaktowe – a co za tym idzie Użytkownik pozostaje anonimowy.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej jest wyświetlana informacja dot. stosowania przez nas plików cookies na witrynie. Mają Państwo prawo zdecydować, czy wszystkie ciasteczka(oprócz wymaganych do prawidłowego działania i wyświetlania witryny), mają być zaakceptowane, czy też odrzucone.

Ciasteczkami można również zarządzać z poziomu konfiguracji przeglądarki.

Dodatkowe informacje odnośnie zarządzania ciasteczkami w przeglądarkach:
Internet Explorer: Link
Chrome: Link
Firefox: Link
Safari: Link

Google Analytics.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Obsługę ciastek Google Analytics dla naszej witryny mogą Państwo wyłączyć tutaj: [ga_optout]

Logi serwera.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.


Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Czy przetwarzamy państwa (Twoje) dane automatycznie?

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane. Naszym celem profilowania jest dostarczenie państwu odpowiednio dopasowanej treści oferty. Automatyczne przetwarzanie nie wpływa istotnie na Twoją sytuację, nie wywołuje skutków prawnych, nie ma wpływu na automatycznie podejmowane decyzje.

Dobrowolność podania danych przez klienta

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy i obowiązków prawnych. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

Przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
– usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– przenoszenia danych.
– wycofania udzielonej zgody

Dodatkowa przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu do przetwarzania danych, skargi, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dzieci

Nasza strona nie jest adresowana do osób poniżej szesnastego (16) roku życia i takie osoby są proszone o niepodawanie danych osobowych. Jeżeli stwierdzimy, że uzyskaliśmy dane osobowe od osoby, która nie ukończyła 16 lat, AS Biuro Rachunkowe i Ośrodek Szkoleniowy Iwona Błoniarczyk-Stencel podejmie odpowiednie kroki mające na celu spowodowanie usunięcia takich danych.

Odnośniki do innych stron

Strona internetowa biura AS odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony biura AS.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Dariusz Stencel. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: aseksperrodo@gmail.com.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Biuro AS, w tym realizacji Państwa praw.

Aktualizacja

Niniejsza polityka prywatności może być niekiedy aktualizowana. Prosimy regularnie śledzić naszą politykę prywatności.